تاریخ : 1393,چهارشنبه 15 بهمن23:50
کد خبر : 158752 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

منابع و سوالات آزمون های دیگر

آزمون

خبرنامه دانشجویان ایران: مطالبی که در ادامه آمده است، تکمیل کننده دیگر بخش های سرویس نیازمندی های دانشجویی در قسمت سوالات و آزمون ها است. شما هم میتوانید در تکمیل این قسمت ما را یاری کنید.

******************

*****************

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی


کد خبرنگار : 16