تاریخ : 1393,پنجشنبه 07 اسفند13:36
کد خبر : 159307 - سرویس خبری : صنفی آموزشی

منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه معماری

تعداد سئوالات این درس در آزمون 30 سئوال می‌باشد. همان‌طور که از نام درس پیداست، تعدادی از سئوالات این درس زبان عمومی و تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصی مجموعه معماری می‌باشد. بدون تردید اگر دانشجویان در درس زبان حداقل‌هایی را داشته باشند مطالعه و سرمایه‌گذاری در این درس می‌تواند منطقی باشد.

خبرنامه دانشجویان ایران: دانشجویان مقطع کارشناسی برای ادامه تحصیل نیازمند آگاهی از منابع مورد نیاز درسی برای ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی هستند و همواره آگاهی از فهرست این منابع  یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان مقطع کارشناسی است.

به گزارش خبرنگار صنفی- آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مجموعه معماری آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.

آنچه می خوانید فهرستی از منابع مورد نیاز دانشجویان مجموعه معماری است:

1) زبان عمومی و تخصصی:
       تعداد سئوالات این درس در آزمون 30 سئوال می‌باشد. همان‌طور که از نام درس پیداست، تعدادی از سئوالات این درس زبان عمومی و تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصی مجموعه معماری می‌باشد. بدون تردید اگر دانشجویان در درس زبان حداقل‌هایی را داشته باشند مطالعه و سرمایه‌گذاری در این درس می‌تواند منطقی باشد. معمولاً منبع درس زبان تخصصی در اکثر رشته‌ها در دانشگاه‌های مختلف فرق می‌کند و اساتید این درس به صورت سلیقه‌ای منابع و یا جزوات مورد نظر خود را به دانشجویان معرفی می‌کنند. البته کتاب‌ زبان تخصصی برای دانشجویان معماری ( انتشارات سمت ) و کتاب 504 واژه در کنار نرم افزار گزینه آخر ( مربوط به زبان عمومی و تخصصی مجموعه معماری ) برای تقویت این درس بدون شک  بهترین منابع هستند. کسب درصد بالا با تسلط بر بانک لغت نرم افزار گزینه آخر و مطالعه کتاب‌های فوق با توجه به اظهار قبولی‌های سال‌های گذشته به راحتی ممکن است.
زبان عمومی و تخصصی    Essential words for toefl
    کتاب 504 لغت زبان عمومی                                                                          
    grammer
    زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری،دکتر حسن رستگارپور
    انگلیسی برای دانشجویان معماری ، دکتر حسین فرهادی ، پروانه توکلی
    زبان تخصصی معماری، محمد جواد مهدوی نژاد (اولویت با فصول 2و3و4)
    فرهنگ تصویری معماری،فرانسیس دی کچینگ ،محمد احمدی نژاد

2) دروس تاریخ و مبانی نظری:
    تعداد سئوالات این درس در کنکور سراسری 30 سئوال و ضریب آن برای تمام گرایش‌ها (2) می‌باشد. منابع مطالعاتی این گروه درسی در دانشگاه های معتبر کشور، کتاب آشنایی با معماری جهان تألیف ابراهیم زارعی، کتاب فضا، زمان و معماری به ترجمه‌ی منوچهر مزینی، کتب معماری اسلامی و کتاب سبک‌شناسی استاد کریم پیرنیا، کتاب آشنایی با تاریخ معماری و شهرسازی ایران، کتاب مبانی و مفاهیم معماری معاصر غرب تألیف دکتر وحید قبادیان، کتاب تاریخ هنر معماری ایران در دوران اسلامی تألیف یوسف کیانی می‌باشند. در بحث کنکور کارشناسی ارشد.
دروس تاریخ    معماری ایران و جهان    سبک شناسی معماری ایرانی، کریم پیرنیا                                                              
        معماری اسلامی ، کریم پیرنیا                                                                            
        جزوه معماری اسلامی2 دکتر متدین ،دانشگاه تهران                                              
        معماری ایرانی،غلامحسین معماریان                                                                    
    معماری معاصر
    معماری معاصر غرب ، وحید قبادیان                                                                    
        از زمان ومعماری ، منوچهر مزینی                                                                      
        معماری غرب، ریشه ها و مفاهیم، امیر بانی مسعود                                                  
        معماری و شهرسازی قرن بیستم ، لادن اعتضادی                                                    
        فضا زمان معماری، گیدئون زیگفرید                                                                    
        جزوه معماری معاصر دکتر حامد کامل نیا، دانشگاه فردوسی                   
    معماری جهان    آشنایی با معماری جهان،ابراهیم زارعی                                                               
        معماری غرب ریشه ها ومفاهیم امیر بانی مسعود                                                   
        سیر اندیشه های معماری، محمد جواد مهدوی نژاد                                                
        جزوات دکتر لادن اعتضادی(دانشگاه بهشتی) و دکترخوشنویس(دانشگاه تهران)         

3) عناصر و جزئیات و شناخت مواد و مصالح:
      تعداد سئوالات این درس 4 سئوال می‌باشد. از حیث مباحث این درس کمی وسیع‌تر از درس شناخت مواد و مصالح می‌باشد. منابع مهم این درس کتاب اجزاء ساختمان تألیف سیاوش کباری و اجزاء ساختمان دکتر جلیل شاهی، مبحث 8 مقررات ملی سازمان (دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان) می‌باشند.
    1ـ کتاب عناصر و جزئیات
    2ـ عناصر و اجزاء، سیاوش کباری
    3ـ مصالح ساختمانی، احمد حامی
    4ـ نشریه‌ی55 (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی)
     5ـ مصالح ساختمانی مؤلف سام  فروتنی
     6ـ مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ، مصالح و فراورده‌های ساختمانی

نظیم شرایط محیطی و تأسیسات:
    1ـ کتاب تاسیسات 2ـ مبحث 18 و 19 مقررات ملی ساختمان 3ـ کتاب راهنمای طراحی اقلیمی تألیف مرتضی کسمایی 4ـ بررسی اقلیمی ابنیه سنتی، دکتر وحید قبادیان 5ـ معماری و روشنایی دکتر حیدری 6ـ مهندسی آوا و روشنایی در معماری دکتر مرتضی حسن‌زاده 7ـ تأسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری، سلطاندوست 8ـ مبانی فیزیک ساختمان9: آکوستیک، قیابکلو 10ـ مبانی فیزیک ساختمان
تنظیم شرایط محیطی    مبانی فیزیک ساختمان 2 تنظیم شرایط محیطی، زهرا قیابکلو                                     
    اقلیم و معماری،مرتضی کسمایی
    بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران، وحید قبادیان

ایستایی:
     1ـ کتاب ایستایی  2ـ درک رفتار سازه‌ها؛ مور فولر ترجمه دکتر محمود گلابچی 3ـ سازه در معماری؛ سالوادوری ماریو ترجمه دکتر محمود گلابچی 4ـ معمار+مهندس= ساختار 5ـ سازه­های مشکب فضایی 6ـ سیستم­های ساختمانی آینده 7ـ فناوری نوین ساختمانی 8ـ ساختمان­ها چگونه عمل می­کنند؟ 9ـ مطالعات موردی در سایر کتاب های گلابچی 10ـ کتاب­های جدید دکتر گلابچی
ایستایی وسیستمهای ساختمانی    درک رفتار سازه ها، دکترگلابچی
    سازه در معماری، دکترگلابچی
    مبانی سازه برای معماران ، دکتر گلابچی                                                              
    ساختمان ها چگونه عمل می کنند،دکترگلابچی                                                  
    صفحات طوسی کتاب های : استاتیک کاربردی، مقاومت کاربردی (دکتر گلابچی)              
    طراحی لرزه ای برای معماری،دکترگلابچی                                                          
    معمار+مهندس= ساختار، دکتر گلابچی
    سیستم های ساختمانی آینده ، دکتر گلابچی                                                         
    پوسته ها و ورق های تاشده ، دکتر گلابچی                                                           
    سازه مشبک فضایی ، دکتر گلابچی                                                                     
    سازه به مثابه معماری ،دکترگلابچی
    صفحات طوسی کتاب های طراحی ساختمان های بتنیو طراحی ساختمان¬های فولادی(دکتر گلابچی)
    معماری دیجیتال

تاریخ و مبانی نظری:
    1ـ کتاب تاریخ و مبانی 2ـ کتاب از زمان و معماری، تألیف منوچهر مزینی 3ـ فضا، زمان، معماری، مترجم منوچهر مزینی 4ـ مبانی و مفاهیم  معماری معاصر غرب؛ وحید قبادیان 5ـ معماری ایران؛ استاد کریم پیرنیا 6ـ سبک‌شناسی؛ استاد کریم پیرنیا 7ـ معماری ایران در دوران اسلامی؛ محمد یوسف کیانی 8ـ آشنایی با معماری جهان؛ ابراهیم زارعی 9ـ تاریخ معماری غرب؛ امیر بانی‌مسعود

درک عمومی معماری منظر:
    1ـ کتاب عمومی 2ـ کتاب‌ باغ‌های ایران، مؤلف غلامرضا نعیما 3ـ باغ ایرانی حکمت کهن، منظر جدید: موزه‌ هنرهای معاصر 4ـ باغ ایرانی بازتابی  از بهشت؛ سازمان میراث فرهنگی 5ـ اصول طراحی فضای سبز در محیط‌های مسکونی؛ مرکز تحقیقات مسکن 6ـ باغ ایرانی؛ مؤلف استاد کریم پیرنیا 7ـ باغ‌های ایرانی و کوشک‌های آن؛ دونالد ویلبر 8ـ معماری و طبیعت در گذر زمان؛ دکتر بهبهانی

درک عمومی معماری:
1ـ کتاب عمومی 2ـ کتاب برداشت از بناهای تاریخی، مؤلف امیرعلی خلیلیان3ـ عناصر معماری از صورت تا مکان؛  پی‌یرفن مایس، ترجمه فرزین فردانش 4ـ زیباشناسی معماری؛یورگ گروتر انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 5ـ فرم فضا نظم معماری؛ دی‌کینگ چینگ ترجمه زهره قره‌گوزلو 6ـ ریشه‌ها و گرایش‌های نظریه معماری؛ دکتر محمد منصور فلامکی 7ـ پرسپکتیو؛ گ. وایت ترجمه هرمز معزز


کد خبرنگار : 16