تاریخ : 1394,یکشنبه 09 فروردين16:14
کد خبر : 162260 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

افزایش دانشگاه‌های رتبه اول در سطح کشور

خبرنامه دانشجویان ایران: معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات گفت: بر اساس رتبه بندی جدید دانشگاه‌ها تعداد دانشگاههای‌ رتبه اول کشور از 10 مورد به 15 مورد ارتقا می‌یابد.

شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: رتبه بندی دانشگاه‌ها در دستور کار قرار دارد که در دو مرحله انجام می‌شود، مرحله اول شناسایی گروه 1 که دانشگاه‌های مادر هستند و مرحله دوم رتبه بندی کل دانشگاه‌ها است.

وی افزود: رتبه بندی کامل مدت زمانی طول می‌کشد تا در نهایت به رتبه بندی جامع برسیم، البته در مرحله اول بیشتر از ظرف یک ماه طول می‌کشد که بحث درون ستادی است.

شریعتی نیاسر تصریح کرد: تاکنون 10 دانشگاه‌ در کشور جزو دانشگاههای رتبه 1 محسوب می‌شدند که در این رتبه بندی امکان افزایش دانشگاه‌های رتبه 1 تا 15 دانشگاه نیز پیش بینی می‌شود، یعنی در نهایت این امکان وجود دارد که در این دوره از رتبه بندی 15 دانشگاه کشور جزء دانشگاه‌های رتبه 1 محسوب شدند.