تاریخ : 1395,سه شنبه 24 فروردين18:14
کد خبر : 197153 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

دانلود کتاب مدیریت عمومی

دانلود کتاب مدیریت عمومی

خبرنامه دانشجویان ایران: در ادامه دانلود کتاب مدیریت عمومی آمده است.

به گزارش خبرنگار صنفی -آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این فایل را از اینجـــا دانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 28