تاریخ : 1395,چهارشنبه 28 مهر22:10
کد خبر : 213406 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

آماری که باید از آن ترسید؛

30 درصد دختران دانشجو قلیان می‌کشند

طی چند سال آینده باید منتظر بروز سرطان در این افراد باشیم.

خبرنامه دانشجویان ایران: مدیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: در بعضی نقاط تهران، برای مصرف قلیان 200 هزار تومان ورودی می‌گیرند، در حال حاضر یک تا سه درصد خانم ها سیگار و 30 درصد دانشجویان دختر نیز قلیان مصرف می‌کنند.

قلیان، فقط تفریح نیست.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بازرسان یهداشت محیط 500 نمونه توتون را امتحان کرده و در آن مواد اروماتیک و شیمیایی مختلف پیدا کرده اند.

در کشورهایی که زنان سیگار می کشند سرطان ریه شایع تر از پستان است.


کد خبرنگار : 37