تاریخ : 1395,دوشنبه 01 آذر19:33
کد خبر : 216892 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

دانلود کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور

دانلود کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور

خبرنامه دانشجویان ایران: در ادامه دانلود کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور آمده است.

به گزارش خبرنگار صنفی -آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این فایل را از اینجـــا دانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 28