تاریخ : 1395,شنبه 13 آذر18:45
کد خبر : 218124 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

بزرگترین اشتباه داور بازی پرسپولیس

این تصویر به وضوح نشان می دهد که خطای پنالتی گرفته شده برای ماشین سازی بیرون محوطه جریمه رخ داده است.

خبرنامه دانشجویان ایران:

عکس/ بزرگترین اشتباه داور بازی پرسپولیس