تاریخ : 1396,سه شنبه 02 خرداد20:11
کد خبر : 236135 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

تجمع در دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان +عکس

تجمع دانشجویان در دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان برگزار شد؛ علت اعتراض، ضعف مدیریت عنوان شده است

خبرنامه دانشجویان ایران: