تاریخ : 1396,سه شنبه 05 دي05:43
کد خبر : 253701 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

۱۵ درصد دانشجویان، مصرف سیگار را تجربه کرده‌اند

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد گفت: ۱۵ درصد دانشجویان مصرف سیگار را هم تجربه کرده و ۲۰ درصد آنان قلیان می‌کشند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، حسین احمد برآبادی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد با بیان اینکه 20درصد دانشجویان قلیان می‌کشند گفت: طرح پژوهشی سیمای زندگی دانشجویی که در ۲ سال اخیر در این دانشگاه اجرا شده است همزمان در سراسر کشور اجرا می‌شود.

برآبادی با اشاره به اینکه طبق سنجش‌های انجام شده ۱۵ درصد دانشجویان، مصرف سیگار را هم تجربه کرده اند افزود: در اجرای طرح پژوهشی سیمای زندگی دانشجویی به دنبال مچ گیری نیستیم بلکه هدف رسیدن به نتیجه‌ای است که با استناد به آن بتوانیم دانشجویان را از حمایت‌های مرکز مشاوره دانشگاه‌ها برخوردار کنیم.

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد اظهار کرد: دانشجویانی که به نوعی مصرف مواد مخدر را تجربه کرده‌اند تحت حمایت‌های مرکز مشاوره قرار می‌گیرند و خدمات به آنان ارائه خواهد شد.

وی بر توانمندسازی و آموزش دانشجویان تاکید کرد و گفت: دانشجویان تحت درمان و مشاوره قرار خواهند گرفت و مضرات مصرف مواد مخدر برای آنان تشریح خواهد شد.