تاریخ : 1397,دوشنبه 20 فروردين16:13
کد خبر : 262840 - سرویس خبری : پیشخوان ادبی

شعری به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای

نفیسه سادات موسوی شاعر جوان کشورمان در شعری کنایه آمیز به مجموعه اقدامات آمریکا در پسا برجام واکنش نشان داد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نفیسه سادات موسوی شاعر جوان کشورمان؛ به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای سروده ی ذیل را منتشر کرد.

قرار این بود پابرجا بماند این سرافرازی
بماند در کف مردان ما، حق غنی‌سازی

نباشد ذره ای تهدید در رفتارشان باقی
نماند پشت پرده ،هیچ حرف مبهم و رازی

قرار این بود اصل داستان را بازگو سازند
به دور از شیطنت های سیاسی و زبان-بازی

که برچینند از ریشه،  بساط هرچه تحریم
استبدون پشت‌گوش اندازی و پشت‌هم اندازی

ظریفی نکته‌ای می‌گفت زیر لب به این مضمون
"عجیب است این که هم ما راضی و هم دشمنان، راضی! "