تاریخ : 1397,یکشنبه 21 مرداد12:11
کد خبر : 277357 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

زمان انتخاب واحد نیم سال اول ۹۸-۹۷ دانشگاه دامغان

مردادماه به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و بسیاری از دانشجویان از این روزها به دنبال تقویم آموزشی دانشگاه خود هستند.

به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»، تقویم آموزشی نیم سال اول سال ۹۸-۹۷ دانشگاه دامغان آمده است.


کد خبرنگار : 28