تاریخ : 1398,پنجشنبه 24 مرداد02:35
کد خبر : 323938 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

طوفان توئیتری دانشجویان علیه زمین‌خواری در جنگل گلستان

دانشجویان و دغدغه‌مندان گلستانی با هدف نشان دادن حجم زمین‌خواری در اراضی جنگلی روستای زیارت، طوفان توئیتری به راه انداختند.

خبرنامه دانشجویان ایران:

طوفان توئیتری دانشجویان علیه زمین‌خواری در جنگل گلستانطوفان توئیتری دانشجویان علیه زمین‌خواری در جنگل گلستانطوفان توئیتری دانشجویان علیه زمین‌خواری در جنگل گلستانطوفان توئیتری دانشجویان علیه زمین‌خواری در جنگل گلستانطوفان توئیتری دانشجویان علیه زمین‌خواری در جنگل گلستانطوفان توئیتری دانشجویان علیه زمین‌خواری در جنگل گلستان


کد خبرنگار : 38