تاریخ : 1398,دوشنبه 22 مهر18:43
کد خبر : 331482 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

دانلود تست توابع صعودی و نزولی دوازدهم

دانلود تست توابع صعودی و نزولی پایه دوازدهم تجربی

خبرنامه دانشجویان ایران: در ادامه دانلود تست توابع صعودی و نزولی دوازدهم آمده است.

به گزارش خبرنگار صنفی -آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این فایل را از اینجا دانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 28