تاریخ : 1398,دوشنبه 29 مهر23:44
کد خبر : 332224 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

مهلت درخواست وام دانشجویی دانشگاه یزد اعلام شد

مهلت درخواست وام دانشجویی دانشگاه یزد ویژه دانشجویان مستعد کم بضاعت از ۱۵ مهر تا ۵ آبان اعلام شد.

خبرنامه دانشجویان ایران:

مهلت درخواست وام دانشجویی دانشگاه یزد اعلام شد


کد خبرنگار : 38