تاریخ : 1398,شنبه 18 آبان17:11
کد خبر : 334244 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

دانلود نمونه سوال مبانی برق

دانلود نمونه سوال مبانی برق دانشگاه علم و صنعت

خبرنامه دانشجویان ایران: در ادامه دانلود نمونه سوال مبانی برق آمده است.

به گزارش خبرنگار صنفی -آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این فایل را از اینجا دانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 28