تاریخ : 1398,سه شنبه 19 آذر12:12
کد خبر : 337892 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ منصوب شد

محمدرضا ظفرقندی به عنوان رئیس جدید نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، در جلسه صبح سه شنبه هیات مدیره تهران بزرگ که در سالن مرحوم نوربخش سازمان نظام پزشکی برگزار شد، حاضران به اتفاق آرا محمدرضا ظفرقندی را به عنوان رئیس جدید نظام پزشکی تهران برگزیدند.

این انتخابات به دنبال استعفای یک ماه قبل علی اصغر پیوندی از ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ برگزار شد.

ظفرقندی در حال حاضر ریاست کل سازمان نظام پزشکی ایران را نیز بر عهده دارد.