تاریخ : 1398,شنبه 14 دي21:36
کد خبر : 340952 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

غیبت دانشجویان مشهدی برای شرکت در تشییع شهید سلیمانی موجه است

برای تمام دانشجویان حاضر در مراسم تشییع شهید قاسم سلیمانی غیبت موجه در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بنا بر تصمیم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد برای تمام دانشجویان شرکت کننده در مراسم تشییع شهید قاسم سلیمانی روز یکشنبه ۱۵ دی غیبت موجه در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین گزارش، دانشگاه  فردوسی مشهد در یک شنبه ۱۵ دی ماه تعطیل نیست.


کد خبرنگار : 38