تاریخ : 1399,سه شنبه 30 ارديبهشت12:08
کد خبر : 356545 - سرویس خبری : یادداشت

ابوالفضل مظاهری

تحلیلی بر ۹ هزار کلمه دانشجویان مقابل رهبری

یاد سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی هم در دیدار روز گذشته جاری بود. نمایندگان دانشجویان در دیدار اخیر، بیش از 10مرتبه به خدمات ارزنده و نقش بی‌بدیل او در سال‌های خدمت جمهوری اسلامی یاد کردند.

«خبرنامه دانشجویان ایران» ابوالفضل مظاهری// دیدار دانشجویی رهبر معظم انقلاب اسلامی در ماه مبارک رمضان، امسال هم برگزار شد؛ با طراوت و نشاط و البته نقد و انتقادات تندوتیز سخنرانان. هفت‌تن از فعالان دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف کشور، دیروز فرصت پیدا کردند تا به‌نمایندگی از تشکل و مجموعه متبوع خود، فضای کشور را از نگاه خود ارزیابی و با بیان مشکلات و ایرادات بخش‌های مختلف، مطالبات خود را این‌بار در حضور رهبر انقلاب دنبال کنند. نقدهای دیدار دانشجویی امسال اگرچه بیش از هرچیز رنگ‌وبوی دغدغه‌ مشارکت و نقش مردم در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی را داشت، اما نهادها و دستگاه‌های مختلف کشور نیز از تیررس نقد دانشجویان در امان نبودند.

9 هزار کلمه نقد در 90 دقیقه حساس
دانشجویان دیروز حدود 90 دقیقه فرصت داشتند تا دغدغه‌های خود را با ادبیات دانشجویی ازطریق تریبون دیدار، بدون واسطه با رهبر انقلاب درمیان گذارند. بررسی محتوای سخنرانی‌های نمایندگان نشان می‌دهد دانشجویان برای این ضیافت پراسترس و ارزشمند حدود 9 هزار کلمه آماده کرده بودند که در این بین سخنان نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل و مدیران‌مسئول نشریات دانشجویی درزمره طولانی‌ترین سخنرانی‌ها قرار گرفتند.

مردم کلیدواژه اصلی صحبت دانشجویان
همه‌جای سخنرانی دانشجویان در محضر رهبر انقلاب صحبت از مردم بود که شاهد مثال آن نگاهی آماری به واژگان مورداستفاده سخنرانان دانشجوی دیدار است. «مردم» پرتکرارترین کلمه نمایندگان سخنران در دیدار اخیر دانشجویان با رهبر انقلاب بوده است. این واژه درمجموع 100 بار به شکل‌های مختلفی نظیر «مردمی» و «مردم‌سالاری» در متن سخنرانی‌ها تکرار شده و واژه مردم به‌تنهایی حدود 70 مرتبه مورداستفاده سخنرانان قرار گرفته است. سجاد اسدی نماینده اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل 20بار، علی اسکندرنداف نماینده جنبش عدالتخواهی 18بار، علی طلوعی نماینده بسیج دانشجویی 17بار، محمدحسین حبیبی نماینده گروه‌های جهادی 14بار و علی دهقان نماینده دفتر تحکیم وحدت 13بار در گفته‌های خود به شکل‌های مختلف از مردم یاد کردند.

پرتکرارترین واژه‌های دانشجویان در دیدار رهبر انقلاب
بررسی مطالب ارائه‌شده ازسوی دانشجویان نشان می‌دهد کلمات «کشور»، «جهادی» و «انقلاب» به‌ترتیب پرکاربردترین واژه‌ها در میان دانشجویان بوده است. عبارت «کشور» حدود 40 مرتبه، کلمه «جهادی» 30 مرتبه و عنوان «انقلاب» بدون درنظرگرفتن واژه‌های ترکیبی، 28 مرتبه در صحبت‌ها مورداستفاده قرار گرفته است. واژه‌های «رسانه»، «رهبری»، «نظام» و «انتخابات» به‌ترتیب با 27، 24، 22 و 20 بار تکرار در صحبت‌های سخنرانان دانشجو، دیگر کلمات پرتکرار این دیدار بودند. عبارات «انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی» هم هرکدام 16بار در گفته‌های دانشجویان دیده می‌شود. کلمات مسئولیت، مشارکت، مدیریت و جامعه از دیگر واژه‌هایی هستند که هرکدام بیش از 10 بار در دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب شنیده شدند.

کدام نهادها بیشتر در دیدار دانشجویی یاد شدند؟
دانشجویان در میان نهادها و دستگاه‌های مختلف کشور بیش از همه از دولت یاد کردند. آنها در سخنرانی خود 19بار به شکل‌های گوناگون پای «دولت» را وسط کشیدند. «قوه مقننه» هم 11بار با عنوان مجلس یا مجلس شورای اسلامی موردنقد دانشجویان قرار گرفت. «قوه‌قضائیه» اما برخلاف دیدارهای گذشته، سهم کمتری در نقدها و خطابه‌های دانشجویی داشت و در مجموع 2 بار از آن یاد شد. شورا‌های عالی کشور هم در دیدار دانشجویی موردنقد قرار گرفتند. «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» امسال اگرچه کمتر از سال‌های اخیر موردنقد قرار گرفت، اما با این‌حال 4 بار از رویه‌ها و فعالیت‌های آن انتقاد شد. «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی» 3 بار و «شورای‌عالی فضای مجازی» هم 2 بار در صحبت‌های دانشجویی موردانتقاد دانشجویان قرار گرفتند. درمیان صحبت‌های دانشجویان با رهبر انقلاب 6 بار هم از «صداوسیما» یاد شده است. دیگر زیرمجموعه‌های دفتر رهبری نظیر «بنیاد مستضعفان»، «ستاد اجرایی» و «کمیته‌امداد» هم در دیدار اخیر مجموعا سه‌بار مورداشاره و نقد دانشجویان بودند.

مباحث اقتصادی چه جایگاهی در صحبت‌ها داشت؟
صحبت از مباحث اقتصادی هم یکی از مباحث همیشگی دیدار رهبری بوده است. عبارات اقتصاد و اقتصادی 18بار در این دیدار توسط دانشجویان استفاده شد. درمیان کلمات مربوط به مسائل اقتصادی «کار»، «سرمایه»، «بازار» و «بودجه» بیشتر خودنمایی می‌کنند. خصوصی‌سازی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دانشجویان درطول سال گذشته بود و به نتایج خوبی هم ختم شده، سه‌بار با همین عنوان در دیدار مطرح می‌شود.

گرامیداشت یاد و خاطره حاج‌قاسم در دیدار
یاد سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی هم در دیدار روز گذشته جاری بود. نمایندگان دانشجویان در دیدار اخیر، بیش از 10مرتبه به خدمات ارزنده و نقش بی‌بدیل او در سال‌های خدمت جمهوری اسلامی یاد کردند.

«عدالت» ازجمله واژه‌های کلیدی سال‌های اخیر، در دیدار امسال 11 بار مورداشاره دانشجویان قرار گرفته است. «جوانگرایی» یکی از مطالبات پرتکرار دانشجویان هم امسال حدود 10 بار ازسمت دانشجویان موردتاکید یا نقد قرار گرفت. «شفافیت» یکی دیگر از واژه‌های پرتکرار سال گذشته، در دیدار اخیر 6 مرتبه توسط دانشجویان بیان شده است. «گام دوم» هم یکی دیگر از کلماتی بود که در سال‌گذشته مورداستفاده دانشجویان قرار گرفته بود و امسال هم 8 مرتبه مورداشاره قرار گرفت. «برجام» هم که در همه دیدارهای سال‌های اخیر، حرفش نقل محافل دانشجویی بوده، 6بار توسط نمایندگان به اشکال مختلف یاد شد. دانشجویان سخنران دیدار رهبری، 12 بار هم با عبارت «دانشجویان» به نقش خود اشاره داشتند. «کرونا» هم با تکرار 6 مرتبه نامش توسط دانشجویان پایش به دیدار دانشجویی باز شد.

20  سوال در دیدار دانشجویی
دانشجویان در روز گذشته حدود 20 سوال در حضور رهبر انقلاب مطرح کردند. برخی از این سوالات به‌منظور بیان مشکلات و برخی دیگر برای گرفتن نظر رهبر انقلاب درزمینه بخصوصی طرح‌شده بود. دانشجویان مجموعا در پنج حوزه به‌صورت صریح و روشن از رهبر انقلاب سوال کردند. نماینده دانشجویان جهادگر دو سوال درمورد نحوه راهبری گروه‌های جهادی و بحث حمایت و هدایت حرکت‌های جهادی در تشکیلات بسیج یا مجموعه‌های دیگر مطرح کرد. نماینده جامعه اسلامی دانشجویان نیز پاسخ، سه سوال را از رهبری درخواست کرد. وظیفه جنبش دانشجویی در باب عدالت‌خواهی، سوالی درخصوص نظارت بر تاسیسات هسته‌ای و منظور رهبر انقلاب از دولت جوان و حزب‌اللهی با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری سه سوال محمدزادمهر بود که البته رهبری به سوال آخر درمورد دولت جوان پاسخ دادند.

منبع: فرهیختگان


کد خبرنگار : 16