تاریخ : 1399,شنبه 28 تير17:03
کد خبر : 364095 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

آیین‌نامه‌های فرهنگی، باید منطبق با شرایط جدید دانشگاه‌ها بازنگری شوند

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: با توجه به شرایط جدید دانشگاه‌ها، نیاز است که آیین‌نامه‌های فرهنگی برای کارکرد با این شرایط بازنگری و تعریف شود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، غلامرضا غفاری با اشاره به برنامه‌های فرهنگی دانشجویی در سال تحصیلی جدید گفت: برنامه‌های فرهنگی، برنامه‌های هستند که  حضور دست جمعی دانشجویان را می‌طلبد، اگر شرایط فراهم شود با حضور دانشجویان برنامه ها را خواهیم داشت.

وی افزود: اگر شرایط حضور دانشجویان فراهم نشود، برنامه های فرهنگی دانشجویی در بستر فضای مجازی تعریف می شود.

معاون فرهنگی وزارت علوم در ادامه از بازنگری شیوه نامه نشریات دانشجویی خبر داد و گفت: اخیراً شیوه نامه نشریات دانشجویی بازنگری و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است. 

وی افزود: با توجه به شرایط جدید دانشگاه‌ها نیاز است که برخی از آیین‌نامه‌ها با توجه به فعالیت در فضای مجازی تعریف شود.

غفاری افزود: باید آیین نامه های فرهنگی منطبق با شرایط جدید دانشگاه ها بازنگری و تعریف شوند.