تاریخ : 1399,یکشنبه 29 تير11:34
کد خبر : 364225 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

اعتراض به عدم تخلیه خوابگاه متاهلی

وی توضیح داد: متاسفانه برخی از دانشجویان که مدت زمان قرارداد استقرار در خوابگاه شان به اتمام می رسد به روش هایی تلاش می کنند که خوابگاه را تخلیه نکنند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، سعید حبیبا معاون دانشجویی دانشگاه تهران، در پاسخ به این سوال که چه رویکری درباره حضور در خوابگاه های دانشجویی متاهلین در دستور کار است؟ اظهارداشت: هنوز هم همان سیاست اعمال می شود.

وی توضیح داد: متاسفانه برخی از دانشجویان که مدت زمان قرارداد استقرار در خوابگاه شان به اتمام می رسد به روش هایی تلاش می کنند که خوابگاه را تخلیه نکنند.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران تصریح کرد: اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه هم تلاش در تخلیه دارد و گاهی مجبور می شود به شیوه های قضایی متوسل شود.