تاریخ : 1399,یکشنبه 19 مرداد20:55
کد خبر : 366602 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

تظاهرات شماری از شهروندان عراقی در بغداد

گروهی از شهروندان عراقی امروز به خاطر بدی اوضاع معیشتی خود تظاهرات کردند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، گروهی از عراقی ها در مرکز شهر بغداد در اعتراض به بدی اوضاع معیشتی خود دست به تظاهرات زدند.

تظاهرات شماری از شهروندان عراقی در بغداد

تظاهرات کنندگان پل «السنک» در مرکز بغداد را در اعتراض به اوضاع ناگوار اقتصادی و معیشتی خود بستند.