تاریخ : 1399,یکشنبه 06 مهر17:21
کد خبر : 371476 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

معرفی شورای جدید مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی

همچنین براساس این انتخابات، حسین قنواتی به عنوان دبیر برادران، امیرحسین جوکار، دبیر فرهنگی، محمدحسین عبداللهی، دبیر آموزش، علی رفیعی نژاد، دبیر رسانه و تبلیغات و نیما پناهی به عنوان دبیر نشریات انجمن اسلامی دانشگاه خوارزمی عهده دار مسئولیت شدند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» بیست و ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه خوارزمی برگزار شد و دانشجویان عباسعلی خونساری را به عنوان دبیر این تشکل دانشجویی انتخاب کردند.

همچنین براساس این انتخابات، حسین قنواتی به عنوان دبیر برادران، امیرحسین جوکار، دبیر فرهنگی، محمدحسین عبداللهی، دبیر آموزش، علی رفیعی نژاد، دبیر رسانه و تبلیغات و نیما پناهی به عنوان دبیر نشریات انجمن اسلامی دانشگاه خوارزمی عهده دار مسئولیت شدند.

فاطمه خضری نیز در سمت دبیری خواهران این تشکل دانشجویی، فاطمه، ولی الهی، دبیر سیاسی و اسماء پاداش نیک در کارگروه مختص زنان، برگزیده شده و عهده دار مسئولیت شدند.

وحید نجفی زمان در جایگاه قائم مقام دبیر نشریات قرار گرفت و شیرین کاکایی در سمت قائم مقامی واحد فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی فعالیت خواهد کرد.


کد خبرنگار : 16