تاریخ : 1399,شنبه 26 مهر23:07
کد خبر : 373475 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

دانلود جزوه روش تحقیق

دانلود جزوه روش تحقیق دکتر دقاق زاده دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اصفهان

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در ادامه دانلود جزوه روانشناسی تربیتی آمده است.

به گزارش خبرنگار صنفی -آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این فایل را از اینجا دانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 45