تاریخ : 1399,یکشنبه 27 مهر17:17
کد خبر : 373543 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

برگزاری دوره «حَدید» توسط اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

به همت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان دوره تخصصی «حَدید» با موضوعات بررسی عملکرد دولت، نقش جمهوری اسلامی در بحران های بین المللی، نقش زنان در پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی و... برگزار می‌شود.


کد خبرنگار : 38