تاریخ : 1399,چهارشنبه 07 آبان01:13
کد خبر : 374394 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

کتاب مربوط به روش اجزای محدود

کتاب مربوط به روش اجزای محدود

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»این فایل را از اینجا دانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 45