تاریخ : 1399,یکشنبه 25 آبان02:58
کد خبر : 376141 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

پنج سنت غلط ازدواج از منظر مقام معظم رهبری

پنج سنت غلط ازدواج از منظر مقام معظم رهبری به شرح زیر است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»

منبع؛ تسنیم