تاریخ : 1399,سه شنبه 27 آبان15:47
کد خبر : 376451 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

نشریه دانشجویی «سانسوریا» منتشر شد +دانلود

چهارمین شماره از گاهنامه «سانسوریا» منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چهارمین گاهنامه دانشجویی «سانسوریا» به صاحب امتیازی محمدامین ناصری فرد در دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

مطالب بیشتر را در فایل (دانلود) این نشریه بخوانید.

نشریه دانشجویی «سانسوریا» منتشر شد +دانلود


کد خبرنگار : 38