تاریخ : 1399,پنجشنبه 29 آبان15:50
کد خبر : 376676 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای عضو شورای مدیریت آموزش عالی کشور شد

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای عالی عضو شورای مرکزی مدیریت آموزش عالی کشور شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از دانشجو، در راستای پیاده سازی آیین نامه آموزش عالی کشور و اجرای ماده ۶۴ و ۶۵ برنامه ششم توسعه کشور ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای عضو شورای مرکزی مدیریت آموزش عالی و روسای استانی دانشگاه عضو شورای مدیریت استانی آموزش عالی هر استان شدند.

حسین سلمانی دبیر شورای دانشگاه فنی و حرفه‌ای در حاشیه نشست هماهنگی امور استان‌ها از تصویب و ابلاغ آیین نامه پیاده سازی آمایش آموزش عالی خبر داد و گفت: این آیین نامه با رویکرد تمرکز زدایی، افزایش کارایی و اثر بخشی نظام آموزش عالی کشور در قالب سند آمایش آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۴ در ۴ ماده و ۹ تبصره به تصویب مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است.

سلمانی با ذکر اینکه دانشگاه فنی و حرفه‌ای با ۱۸۱ واحد آموزشی در کشور سهم بسزایی در مأموریت گرایی دارد و از سال ۱۳۹۷ ضمن تمرکز زدایی از ستاد، واحد‌های استانی دانشگاه تشکیل و با تفویض اختیار به شوراس استانی از فرصت‌ها و مزیت‌های داخل استان بهره برده اند.

وی با اشاره بر اینکه با ابلاغ این آیین نامه سهم آموزش‌های مهارتی در مدیریت استانی آموزش عالی افزایش خواهد یافت و این مهم از توجه ویژه وزارت عتف بر ارتقای آموزش‌های مهارتی و اجرای مفاد ۶۴ و ۶۵ برنامه ششم توسعه کشور دارد.