تاریخ : 1399,شنبه 09 اسفند22:35
کد خبر : 387268 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

چرا بایدن پروبال بن سلمان را چید؟

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، معاشقه سیاسی ترامپ با بن سلمان، عربستان را به سمت خودسری در برابر امریکا پیش برد.

بایدن قصد دارد با چیدن پرو بال بن سلمان از طریق پرونده قتل جمال خاشقچی، عربستان را بار دیگر گوش به فرمان درآورد.

چرا بایدن پروبال بن سلمان را چید؟