تاریخ : 1399,یکشنبه 10 اسفند22:55
کد خبر : 387383 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

دانلود جزوه الکترونیک ۲ دانشگاه تهران

جزوه الکترونیک ۲ بخش میانترم آشتیانی دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار صنفی -آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در ادامه دانلود جزوه الکترونیک ۲ بخش میانترم آشتیانی دانشگاه تهران آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 16