تاریخ : 1400,پنجشنبه 26 فروردين14:58
کد خبر : 392268 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

نشریه دانشجویی «صبح صادق» منتشر شد +دانلود

در این شماره به مواردی همچون؛ ریشه نفوذ، به من نگاه کن!، پرآوازه گمنام، انتخاب قدرت دارد!، نگاهی به کاندیداتورها، مهارت انتخاب پرداخته است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» شماره جدید نشریه دانشجویی صبح صادق  باموضوع"انتخاب قدرت دارد!" به صاحب امتیاز و مدیر مدیرمسئولی زهرا محمدزاده و سردبیری زهرا سرابیار منتشر شد.

در این شماره به مواردی همچون؛ ریشه نفوذ، به من نگاه کن!، پرآوازه گمنام، انتخاب قدرت دارد!، نگاهی به کاندیداتورها، مهارت انتخاب پرداخته است.

 جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوایند.

 جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوایند. نشریه صبح صادق