تاریخ : 1400,شنبه 04 ارديبهشت23:57
کد خبر : 393283 - سرویس خبری : دریافت فیلم

رباتی که با صدای بلند فکر می‌کند

اولین ربات انسان نمایی که احساسات اصلی انسان را تشخیص می‌دهد، در اصلاح جدید می‌تواند با صدای بلند فکر کند. «Pepper» اولین ربات انسان نمایی است که احساسات اصلی انسان را تشخیص می‌دهد و رفتار خود را با رفتار و حالت روحی شخص مقابل تطبیق می‌دهد.