تاریخ : 1400,سه شنبه 07 ارديبهشت14:13
کد خبر : 393566 - سرویس خبری : خبرهای ویژه

با مسدود شدن صفحه قبلی؛

معرفی آدرس جدید پیج اینستاگرام «خبرنامه دانشجویان ایران»

در این پیج هم همانی خواهیم بود که در پیج قبلی @iusnews ما را میشناختید، که البته منادی آزادی بیان نتوانست حتی صدای یک رسانه دانشجویی را نیز تحمل کند. پس هر روز از همین صفحه با شما سلام میکنیم و دغدغه هایی از جنس دانشجویی را با ادبیاتی بهتر و رساتر صدا خواهیم زد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، با مسدود شدن پیج اینستاگرام خبرنامه دانشجویان ایران با آیدی «https://www.instagram.com/iusnews/» پیج جدید این پایگاه خبری معرفی شد.

در متن تحریریه این پیج آمده است: خبرنامه دانشجویان ایران، همچون گذشته هر روز به دانشجویان سلام می کند. در این پیج هم همانی خواهیم بود که در پیج قبلی @iusnews ما را میشناختید، که البته منادی آزادی بیان نتوانست حتی صدای یک رسانه دانشجویی را نیز تحمل کند. پس هر روز از همین صفحه با شما سلام میکنیم و دغدغه هایی از جنس دانشجویی را با ادبیاتی بهتر و رساتر صدا خواهیم زد.

آدرس جدید پیج «خبرنامه دانشجویان ایران»

آدرس جدید پیج اینستاگرام خبرنامه دانشجویان ایران


کد خبرنگار : 16