تاریخ : 1400,سه شنبه 14 ارديبهشت14:31
کد خبر : 394231 - سرویس خبری : آخرین اخبار اقتصادی

طلاق توافقی چیست

مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق پس از صدور گواهی امکان عدم سازش انجام می گیرد. در صورت باکره بودن زوجه، باید در ضمن توافقات به این امر اقرار کند. لازم است که قبل از اجرای صیغه طلاق، گواهی سلامت بکارت خود را از پزشکی قانونی دریافت کند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، وکیل طلاق توافقی تهران وکیل به این صورت است که دادگاه صالح بر اساس آدرس محل سکونت زوجین تشکیل می شود. با ارسال پیامکی حاوی شعبه و تاریخ مربوطه،به زن و شوهر؛ هردوی آن ها باید باهم در زمان مقرر در شعبه حضور داشته و خواسته ی خود مبنی بر طلاق توافقی را مطرح کنند. دراین جلسه دادگاه طرفین را به داوری ارجاع می دهد.

داوری به این صورت است که در صورت امکان زوجین طبق اعلام دادگاه از بین بستگان و یا آشنایان مورد اعتمادشان داورانی را به دادگاه معرفی میکنند. در غیر این صورت دادگاه خود مبادرت به انتخاب داور خواهد کرد.

طلاق توافقی چیست

علاوه بر این دادگاه آن ها را به مرکز مشاوره هم ارجاع میدهد. در این مراکز علت عدم توافق خود را مطرح میکنند. اگر مشاوره در جهت ایجاد صلح و سازش باز هم موفقیت آمیز نبود مشاور نظر کارشناسی خود را کتبا به دادگاه اعلام می کند.

گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش پس از بررسی  نظرکارشناسی مشاور و داور،توسط قاضی صادر می شود. در همان جلسه زن و شوهر باید حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی را از خود ساقط کنند؛ که با این کار رای دادگاه قطعی شده و گواهی قطعیت در سه نسخه صادر میشود. به هریک از طرفین یک نسخه داده می شود. گروه وکلای آریا دادیار https://ariadadyar.com/

مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق

مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق پس از صدور گواهی امکان عدم سازش انجام می گیرد. در صورت باکره بودن زوجه، باید در ضمن توافقات به این امر اقرار کند. لازم است که قبل از اجرای صیغه طلاق، گواهی سلامت بکارت خود را از پزشکی قانونی دریافت کند.

در صورت باکره نبودن با انجام آزمایش خون، گواهی عدم بارداری را دریافت می کند. در این مرحله زوجین می توانند با این گواهی و قطعیت گواهی عدم سازش به هر یک از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و صیغه طلاق در خصوص آن ها جاری خواهد شد. لازم به ذکر است که گواهی امکان عدم سازش تنها سه ماه اعتبار دارد.

در ابتدای امر وکیل طلاق توافقی را شرح می دهیم تا بعد به حضانت در این نوع طلاق بپردازیم. طلاق توافقی تهران وکیل www.tehran-atorney.com به طلاقی گفته می شود که زن و شوهر زمانی که ادامه زندگی مشترک را ممکن ندانستند با تنظیم دادخواست و قراردادی مشترک به دادگاه از یکدیگر بصورت توافقی جدا می شوند. به موجب قرار مشترک طرفین تکلیف مهریه، حضانت فرزند و …. مشخص می شود و دادگاه با توجه به توافق طرفین اقدام به صدور حکم می کند. در این توافق و قرارداد اولیه طرفین ممکن است با وجود اینکه سن کودکان بیش از 7 سال باشد حضانت آن ها را به مادر بسپارند و البته در اکثر مواقع تامین نفقه کودکان به عهده پدر است که متعهد به پرداخت نفقه فرزندان خود می شود و بهتر آن است که این شرط نیز ذکر شود که نفقه هرساله با توجه به تورم افزایش یابد. البته طرفین در این توافق ضمن طلاق توافقی می توانند شروط دیگری نیز قید کنند مثل اینکه اگر مادر اقدام به ازدواج مجدد نمود فرزند یا فرزندان نزد او بمانند یا خیر. لازم به ذکر است که مادر علی رغم داشتن حضانت فرزند نمی تواند برای خروج او از کشور تصمیم گیری نماید و این امر از مسائلی است که در حیطه ولایت پدر می باشد و مادر فقط با اخذ وکالت تنظیمی در دفترخانه از پدر امکان تصمیم گیری در این مورد را دارد.

جهت مشاوره حقوقی در زمینه طلاق توافقی به نشانی tehran-atorney.com/وکیل-خانواده/طلاق-توافقی مراجعه کنید.


کد خبرنگار : 16