تاریخ : 1400,چهارشنبه 15 ارديبهشت14:04
کد خبر : 394319 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

امروز؛ آخرین مهلت ثبت‌نام در دوره پودمانی پزشک خانواده

پزشکان عمومی استخدام دانشگاه‌ها، دستیاران پزشکی خانواده و پزشکان عمومی داوطلب آزاد تا پایان امروز، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، فرصت دارند در دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده ثبت‌نام کنند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از دانشجو، دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده با عنوان Family Physician Bridging Program با همکاری و اقدام مشترک وزارت بهداشت و دفتر منطقه‌ای کشور‌های مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی و معاونت‌های آموزشی و بهداشت وزارت متبوع طراحی شده است.

سه گروه می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند:

گروه اول پزشکانی عمومی که رابطه استخدامی، قراردادی و طرحی با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دارند و در حال حاضر به عنوان پزشک خانواده در نظام سلامت اشتغال داشته یا نداشته‌اند.

گروه دوم دستیاران پزشکی خانواده در حال تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی و گروه سوم پزشکانی عمومی که رابطه استخدامی و قراردادی با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ندارند و می‌توانند به صورت داوطلب آزاد در این دوره شرکت کنند.

این برنامه دارای هفت پودمان است که مطابق با عوامل عمده بیماری‌های کشور و محتوای بسته‌های خدماتی کشور طراحی شده است و در حداقل طول هفت ماه ارائه می‌شود.

فراگیران پس از طی پودمان‌های آنلاین، تجارب یادگیری حاصل از ارائه خدمات مراقبت سرپایی را به عنوان تکلیف و پروژه درسی (همزمان با فعالیت در مراکز خدمات جامع سلامت CCHS و یا سایر مراکز بهداشتی درمانی) ارائه می‌کنند.

برنامه حاضر دارای هفت پودمان «مبانی پزشکی خانواده، مراقبت از نوزادان و کودکان، مراقبت‌های نوجوانی و جوانی، مراقبت‌های میانسالی، مراقبت‌های سالمندی، بهداشت باروری و سلامت مادران» است.

طول مدت کل این برنامه پودمانی حداقل ۷ ماه و حداکثر ۱۲ ماه است. مسئولیت اجرا و ارائه تمامی آموزش‌های نظری به عهده دانشگاه علوم پزشکی مجازی و در عرصه به عهده معاونت بهداشت دانشگاه‌های معرفی کننده است.

پذیرش، ثبت‌نام و ارزیابی فراگیران از طریق دانشگاه علوم پزشکی مجازی انجام می‌شود و برای این دوره فراگیران تا پایان امروز ۱۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند در این دوره ثبت‌نام کنند.

ارزیابی فراگیران در دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده سه مرحله ارزیابی تکوینی، انجام تکلیف مربوط به کار در عرصه و آزمون جامع پایان دوره است. در صورتی که فراگیر همه پودمان‌ها را با موفقیت طی کرده باشد می‌تواند در یکی از آزمون‌های جامع که دوبار در سال برگزار خواهد شد، شرکت کند.

گواهی جامع پایان دوره (Diploma) توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی صادر خواهد شد.