تاریخ : 1400,شنبه 18 ارديبهشت18:46
کد خبر : 394670 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

سخنرانان دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب مشخص شدند

دیدار رمضانی رهبر معظم انقلاب با دانشجویان که قرار است در روزهای آتی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دیدار رمضانی امسال رهبر معظم انقلاب با دانشجویان در هفته آخر ماه رمضان به صورت تصویری برگزار خواهد شد.

در این دیدار محسن خزایی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان اصفهان به عنوان نماینده بسیج دانشجویی کل کشور حضور خواهد یافت و به بیان مواضع و دیدگاه‌های خود و بسیج دانشجویی کشور می‌پردازد.

در این دیدار ایمان احمدی، دبیر اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، به عنوان نماینده‌ی این اتحادیه حضور خواهد یافت و به بیان مواضع و دیدگاه‌های خود و این اتحادیه می‌پردازد.

در این دیدار محمد گودرزی، دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت به عنوان نماینده‌ی این اتحادیه حضور خواهد یافت و به بیان مواضع و دیدگاه‌های خود و این اتحادیه می‌پردازد.

در این دیدار توحید تقی‌زاده، دبیر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به عنوان نماینده‌ی این اتحادیه حضور خواهد یافت و به بیان مواضع و دیدگاه‌های خود و این اتحادیه می‌پردازد.

در این دیدار حمید محمدپور، دبیر اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، به عنوان نماینده‌ این اتحادیه حضور خواهد یافت و به بیان مواضع و دیدگاه‌های خود و این اتحادیه می‌پردازد.

در این دیدار فاطمه صحرانشین، عضو شورای مرکزی نشریات وزارت بهداشت به عنوان نماینده‌ی نشریات دانشجویی، حضور خواهد یافت و به بیان مواضع و دیدگاه‌های خود و این اتحادیه می‌پردازد.


کد خبرنگار : 38