تاریخ : 1400,شنبه 25 ارديبهشت12:15
کد خبر : 395223 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

داوطلبی با وعده ۱۲۰ میلیونی برای فرزندآوری

هنوز دقایقی تا بازگشایی ستاد انتخابات کشور برای ثبت نام در سیزدهمین دوره انتخابات باقی مانده و اما داوطلبی که خود را مخترع پروژه های بزرگ می داند، پشت درب وزارت کشور به انتظار ایستاده است.