تاریخ : 1400,سه شنبه 28 ارديبهشت20:53
کد خبر : 395638 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

هنرنمایی انتخاباتی با پول !

حجت الله عبدالملکی در توئیتی نوشت: سال ۹۶ از ظریفی پرسیدند: چرا به رغم عملکرد افتضاح دولت اول روحانی مردم مجددا به او رأی دادند؟ ظریف مورد نظر گفت: برای گرفتن رای مردم حتما عملکرد موفق لازم نیست، بلکه هنر و رسانه لازم است که آن هم با پول قابل تهیه است!

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»

هنرنمایی انتخاباتی با پول !