تاریخ : 1400,سه شنبه 28 ارديبهشت20:56
کد خبر : 395639 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

آیا جنایت اسرائیل استثنایی است؟

علی علیزاده در توئیتی نوشت: غزه با ۲ میلیون جمعیت، بزرگترین زندان روباز تاریخ است. یادآور اردوگاههای مرگ نازیها. و اسراییل دوباره دارد زندانیانش را داخل زندانشان قتل عام می کند. آنچه اسراییل را استثنایی‌ترین جنایتکار معاصر می کند تعداد قربانیانش نیست. نابرابری استثنایی این وضعیت ۷۰ساله و همدستی استثنایی غرب است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»

آیا جنایت اسرائیل استثنایی است؟