تاریخ : 1400,یکشنبه 23 خرداد15:48
کد خبر : 398482 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

موفقیت دانشگاه شریف در جدیدترین رتبه‌بندی جهانی موسسه کیواس

این موفقیت در حالی بدست آمده است که در سال‌های گذشته رتبه دانشگاه صنعتی شریف همواره بالاتر از ۴۰۰ بوده است. با بررسی روند تغییرات رتبه دانشگاه شریف در ۵ سال گذشته می‌توان پیشرفت چشمگیر این دانشگاه در امتیازات شاخص‌های رتبه‌بندی کیو اس را مشاهده کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طبق آخرین نتایج منتشر شده از پایگاه موسسه رتبه‌بندی کیو اس، دانشگاه صنعتی شریف موفق شد با کسب مقام ۳۸۱ جهانی در جایگاه بهترین دانشگاه ایران برای پنجمین سال متمادی قرار گیرد.

این موفقیت در حالی بدست آمده است که در سال‌های گذشته رتبه دانشگاه صنعتی شریف همواره بالاتر از ۴۰۰ بوده است. با بررسی روند تغییرات رتبه دانشگاه شریف در ۵ سال گذشته می‌توان پیشرفت چشمگیر این دانشگاه در امتیازات شاخص‌های رتبه‌بندی کیو اس را مشاهده کرد.

گفتنی است که دانشگاه صنعتی شریف در شاخص نسبت استنادات به استادان رتبه بیست و پنجم جهان و در حوزه اعتبار صنعتی رتبه ۳۸۹ جهان را کسب کرده است.

در رتبه بندی جهانی کیو اس دانشگاه‌ها توسط ۶ شاخص در قالب چهار حوزه کلی آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین المللی‌سازی ارزیابی می‌شوند.

در رتبه بندی جهانی کیو اس بررسی شهرت دانشگاه با وزن ۴۰ درصد، ارزیابی کارفرمایان با وزن ۱۰ درصد، نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی با وزن ۵ درصد، نسبت دانشجویان بین المللی با وزن ۵ درصد، میزان استنادات به ازای هر عضو هیئت علمی با وزن ۲۰ درصد و نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو با وزن ۲۰ درصد جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها بهره برده است.

پایگاه استنادی اسکوپوس

پایگاه رتبه بندی کیو اس در ارزیابی خود در شاخص‌های مربوطه بخصوص اندازه‌گیری تأثیر پژوهش، اطلاعات پنج ساله موجود دانشگاه‌ها را در پایگاه استنادی اسکوپوس مورد بررسی قرار می‌دهد.

منابع اطلاعاتی مورد استفاده در رتبه‌بندی جهانی کیو اس در سال ۲۰۲۱ شامل اطلاعات حاصل از نظرسنجی‌ها، اطلاعات ارائه شده از سوی دانشگاه‌ها و اطلاعات پژوهشی سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۴ دانشگاه‌ها در پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus) است.