تاریخ : 1400,یکشنبه 23 خرداد19:49
کد خبر : 398524 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

فردا پرداخت معوقات کارکنان وزارت علوم در دولت بررسی می شود

موضوع پرداخت معوقات کارکنان وزارت علوم فردا در شورای حقوق و دستمزد دولت بحث و بررسی خواهد شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل از خبرگزاری مهر، هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای با افزایش ۵۰ درصد حقوق و مزایای اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه موافقت کرد.

در همین راستا، دانشگاه فنی و حرفه‌ای منتظر تصمیم نهایی شورای حقوق و دستمزد برای اجرای مصوبه هیئت امنای دانشگاه در خصوص اصلاح تاریخ پرداخت معوقات برخورداری اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه از سقف افزایش ۵۰ درصد حقوق و مزایا است.

در جلسه مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ شورای حقوق و دستمزد دولت، موضوع پرداخت معوقات کارکنان وزارت علوم بحث و بررسی خواهد شد و در صورت تأیید در شورای ذکر شده، در بازه یک ساله، با افزایش درآمدهای اختصاصی، پرداخت معوقات اجرایی شده و تسویه حساب صورت خواهد پذیرفت.