تاریخ : 1400,دوشنبه 24 خرداد19:41
کد خبر : 398625 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

سه پیروز نبرد با «پررویی نجومی»

یکی از کاربران فضای مجازی با اشاره به ویژگی‌های سه تن از کاندیدای ریاست جمهوری توئیتی را منتشر کرد.


کد خبرنگار : 38