تاریخ : 1400,چهارشنبه 02 تير02:44
کد خبر : 399602 - سرویس خبری : یادداشت

حمزه دستیار

۶ دلیل که نباید نمایندگان مجلس وارد کابینه شوند

رهبری در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس توصیه و تأکید کردند در مجلس بمانند و وارد بدنه دولت نشوند و فرصت خدمت و نمایندگی مردم را به تصدی یک پست و مقام عوض نکنند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» حمزه دستیار// «کابینه دولت سیزدهم» مهم ترین اتفاق روزهای آینده است، انتخاب هایی که قرار ۴ یا ۸ سال بر جز به جز زندگی ما تاثیر بگذارد.

رهبری در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس توصیه و تأکید کردند در مجلس بمانند و وارد بدنه دولت نشوند و فرصت خدمت و نمایندگی مردم را به تصدی یک پست و مقام عوض نکنند.

لازم دیدم با این توئیت این مورد مهم را یادآوری کنم، مجلس یازدهم پر از نیروهای خوب و انقلابی است نباید این مجلس قوی از نیروهای اصلی خالی شود و وارد دولت شوند این اتفاق هم باعث می‌شود، انگ سیاسی کاری به فعالیت های آنان زده شود، هم انگ سواستفاده از مردم و هم اینکه خاطره تلخ مجلس ضعیف و ناکارآمد دهم تکرار شود و ظرفیت مجلس تعطیل شود.

تعطیلی مجلس با صفات انقلابی می‌توانند نگاه عمومی به جریان انقلاب را زیر سوال ببرد و از طرفی مجلس ضعیف ناخواسته دولت را ضعیف و تنبل می‌کند.

۶ دلیل که نباید نمایندگان مجلس وارد کابینه شوند


کد خبرنگار : 38