تاریخ : 1400,پنجشنبه 10 تير03:36
کد خبر : 400446 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

ادب مرد به ز دولت اوست

کاریکاتور: انتقاد از نحوه برخورد دولت مردان در طول 8 سال گذشته