تاریخ : 1400,یکشنبه 20 تير16:37
کد خبر : 401407 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود نمونه سوال اصول مهندسی سرامیک

نمونه سوال اصول مهندسی سرامیک

خبرنامه دانشجویان ایران: در ادامه دانلود نمونه سوال اصول مهندسی سرامیک آمده است.

به گزارش خبرنگار صنفی -آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این فایل را از اینجا دانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 93