تاریخ : 1400,چهارشنبه 30 تير11:42
کد خبر : 402436 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

پذیرش بدون آزمون دانشجو در دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاه صنعتی ارومیه از بین دانشجویان واجد شرایط مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون و مازاد بر سهمیه پذیرش در مقطع دکتری دانشجو پذیرش کند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دانشگاه صنعتی ارومیه در نظر دارد از بین دانشجویان واجد شرایط مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های داخل کشور به صورت بدون آزمون و مازاد بر سهمیه پذیرش در مقطع دکتری در دو رشته مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی و فیزیک و ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها دانشجو پذیرش کند.

به همین منظور از دانشجویان واجد شرایط زیر دعوت می‌شود درخواست مکتوب خود را به همراه فرم درخواست و سایر مستندات مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ بصورت غیرحضوری ارسال اسکن مدارک به پست الکترونیکی و یا از طریق پست سفارشی، به دفتر استعداد‌های درخشان این دانشگاه ارسال کنند.

تمامی دانشجویانی که براساس این آیین نامه در دانشگاه صنعتی ارومیه پذیرش می‌شوند مشمول مقررات جاری تحصیل در دوره دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آیین نامه‌های مصوب دانشگاه بوده و از لحاظ اختصاص تسهیلات با دانشجویان عادی یکسان است؛ لذا پس از پذیرش اولیه برای طی مراحل گزینش اقدام و در صورت دریافت تائیدیه گزینش مرکزی وزارت متبوع، پذیرش نهایی و ثبت نام رسمی انجام می‌شود.

پذیرش دانشجویان غیرایرانی، ایرانی انتقالی از دانشگاه‌های خارج از کشور و دانشجویانی که مدرک خود را از دانشگاه‌های خارج از ایران اخذ نمودهاند، از طریق این فراخوان امکانپذیر نیست.

تغییر رشته و یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آئیننامه پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان در دوره تحصیلی دکتری مجاز نیست.

پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد‌های درخشان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به محض ورود مشمول مقررات آموزشی می‌شوند.

پذیرفتهشدگان بدون آزمون استعداد‌های درخشان بعد از انصراف از تحصیل در دوره روزانه مشمول مقررات آموزشی دانشجویان انصرافی می‌شوند.

ارائه درخواست داوطلب به منزله پذیرش قطعی نمیباشد و پذیرش قطعی داوطلبان پس از بررسی و اعلام نظر شورای آموزشی دانشگاه و اعلام نتایج نهایی توسط دانشگاه و منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود و اسامی پذیرفته شدگان نهایی دراوایل آبان ماه از طریق سایت دفتر هدایت استعداد‌های درخشان دانشگاه اعلام خواهد شد، لذا خواهشمند است از هرگونه تماس غیرضروری و مراجعه به این دفتر خودداری شود.