تاریخ : 1400,جمعه 01 مرداد01:42
کد خبر : 402561 - سرویس خبری : آخرین اخبار اقتصادی

روش‌های جابجایی انواع درخت

درخت انگور با سن زیاد باعث می‌شود که کار جابجایی سخت باشد. چرا که ریشه های انگور آنقدر عمیقند که به راحتی دیگر درختان نمی توان آنها را جابجا کرد.پیشنهاد می‌شود درخت انگور همیشه جوان باشد تا بتوان به راحتی آن را جابجا کرد. ریشه‌های عمیق و شاخ و برگ زیاد درختان انگور جابجایی انگور و بسیار دشوار می کند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جابجایی درخت انجیر؛ درخت های انجیر می توانند سریع رشد کنند، با این حال به راحتی با هر ضربه ای می تواند به راحتی آسیب ببیند. جابجایی درخت انجیر کار بسیار سختی است و باید با مراقبت بالایی صورت گیرد.

برای جابجایی درخت انجیر، چند روز قبل از جابجایی به درخته انجیر آنقدر آب دهید تا سیراب شود. اگر درخت با ریشه های خشک را جابجا کنید. پس از کاشت مجدد درخت انجیر در محل دیگری، ممکن است به دلیل خشکی ریشه رشد نکند. از دیگر اقداماتی که باید قبل از جابجایی درخت انجیر انجام دهید این است که باید آن را هرس کنید و شاخ و برگ اضافی درخت انجیر را بزنید یا کوتاه کنید. علاوه بر این سایه درخت انجیر نباید مانع رشد گیاهان دیگری در آن منطقه شود. به یاد داشته باشید مه باید ریشه ی درخت را کامل از زمین جدا کنید. برای تعیین اندازه ریشه باید بر اساس سایز خود درخت متوجه میزان ریشه شوید. اندازه گرفتن ریشه ی داخل زمین به این صورت است که عرض تنه درخت و شاخ و برگ آن را اندازه می گیرید و به همان اندازه که شاخ و برگ آن رشد کرده است، میزان ریشه‌های آن را نیز تخمین بزنید. برای درآوردن ریشه، نیم متر از میزان درختی که در نظر گرفته‌اید را بیشتر خاکبرداری کنید.

جابجایی درخت انگور

درخت انگور با سن زیاد باعث می‌شود که کار جابجایی سخت باشد. چرا که ریشه های انگور آنقدر عمیقند که به راحتی دیگر درختان نمی توان آنها را جابجا کرد.پیشنهاد می‌شود درخت انگور همیشه جوان باشد تا بتوان به راحتی آن را جابجا کرد. ریشه‌های عمیق و شاخ و برگ زیاد درختان انگور جابجایی انگور و بسیار دشوار می کند.

اگر درخت انگور مناسب برای جابجایی است، اولین قدم برای جابجایی، هرس کردن آن است. درختان انگور بلند دارای شاخه های بسیار زیادی هستند دو یا سه شاخه از درخت انگور بیشتری احتیاج نیست به همین دلیل آن را هرس کنید تا برای جابجایی درخت سبک تری داشته باشیم.

بهترین روش برای آب دادن به انگور چاه آب ‌است. اگر درخت انگور نزدیک چاه آب باشد، اگر یک سال کمبود بارندگی همه جا را فرا گرفته باشد، آب چاه آب می‌تواند آن ا جبران کند. خاکی که همیشه مرطوب باشد باعث عمیق شدن ریشه ی درخت انگور می شود و به راحتی می تواند از چاه های آب سیراب شود. به همین دلیل جابجا کنندگان درخت، تاکید می‌کنند که محلی برای جابجایی درخت انگور در نظر بگیرید.از دیگر ویژگی‌ها ی محل رشد درخت باید این باشد که خاک رس نداشته باشد و خاک آن ترکیب باشد و محل کاشت آن آفتاب فراوان داشته باشد.

 

جابجایی درخت گردو

درخت های گردو چوب های بسیار سفتی دارند و به راحتی آسیب نمی بینند. با این حال به راحتی با هر ضربه ای می تواند به راحتی آسیب ببیند. جابجایی درخت گردو کار بسیار آسانی است و باید سریع صورت گیرد. قبل از جابجایی در زمستان باید برای جابجایی درخت گردو، چند روز قبل از جابجایی به درخته گردو را حسابی آب دهید تا سیراب شود. درخت با ریشه های خشک را جابجا نکنید. در نظر داشته باشید که پس از کاشت مجدد درخت گردو در محل دیگری، ممکن است به دلیل خشکی ریشه رشد نکند. از دیگر اقداماتی که باید قبل از جابجایی درخت گردو انجام دهید این است که باید آن را هرس کنید و شاخ و برگ اضافی و خشک درخت گردو را بزنید یا کوتاه کنید. علاوه بر این درخت گردو بسیار رشد می‌کند بنابراین نباید به جایی آن را انتقال دهید که جای کمی داشته باشد. نباید در منطقه ای باشد که چیزی مانع رشد در آن منطقه شود. به یاد داشته باشید مه باید ریشه ی درخت را کامل از زمین جدا کنید. برای تعیین اندازه ریشه باید بر اساس سایز خود درخت متوجه میزان ریشه شوید. اندازه گرفتن ریشه ی داخل زمین به این صورت است که عرض تنه درخت و شاخ و برگ آن را اندازه می گیرید و به همان اندازه که شاخ و برگ آن رشد کرده است، میزان ریشه‌های آن را نیز تخمین بزنید. برای درآوردن ریشه، نیم متر از میزان درختی که در نظر گرفته‌اید را بیشتر خاکبرداری کنید و آن را انتقال دهید.

جابجایی درخت خرمالو

درخت های خرمالو چوب های بسیار سفتی دارند آسیب پذیر نیستند. با این حال به راحتی با هر ضربه ای می تواند به راحتی آسیب ببیند. جابجایی درخت خرمالو کار بسیار آسانی است و باید سریع صورت گیرد. قبل از جابجایی در زمستان درخت خرمالو را چند روز قبل از جابجایی به درخت خرمالو را حسابی آب دهید تا سیراب شود. در زمستان قبل از جابجایی درخت، میوه های آن را جدا کنید و آن را جابجا کنید. از دیگر اقداماتی که باید قبل از جابجایی درخت خرمالو انجام دهید این است که باید آن را هرس کنید و شاخ و برگ اضافی و خشک درخت خرمالو را بزنید یا کوتاه کنید. علاوه بر این درخت خرمالو بسیار رشد می‌کند و نباید به جایی آن را انتقال دهید که جای کمی داشته باشد. نباید در منطقه ای باشد که چیزی مانع رشد در آن منطقه شود. به یاد داشته باشید مه باید ریشه ی درخت را کامل از زمین جدا کنید. برای تعیین اندازه ریشه باید بر اساس سایز خود درخت متوجه میزان ریشه شوید. اندازه گرفتن ریشه ی داخل زمین به این صورت است که عرض تنه درخت و شاخ و برگ آن را اندازه می گیرید و به همان اندازه که شاخ و برگ آن رشد کرده است، میزان ریشه‌های آن را نیز تخمین بزنید. برای درآوردن ریشه، نیم متر از میزان درختی که در نظر گرفته‌اید را بیشتر خاکبرداری کنید سپس آن را بکارید.

جابجایی درخت کاج

درخت های کاج چوب های بسیار سفتی دارند و به راحتی آسیب نمی بینند. با هر ضربه ای به راحتی آسیب نمی بیند. جابجایی درخت کاج به نسبت دیگر درختان کار بسیار آسانی است. درخت کاج یک درخت همیشه سبز است. در نظر داشته باشید که پس از کاشت مجدد درخت کاج خاک منطقه را با کود مغذی کنید تا به راحتی رشد کند. از دیگر کارهایی که باید قبل از جابجایی درخت کاج انجام دهید این است که باید آن را هرس کنید و شاخ و برگ اضافی و خشک آن را بزنید. درخت کاج بسیار رشد می‌کند در نتیجه نباید مانعی برای رشد داشته باشد. برای تعیین اندازه ریشه باید بر اساس سایز خود درخت متوجه میزان ریشه شوید. اندازه گرفتن ریشه ی داخل زمین به این صورت است که عرض تنه درخت و شاخ و برگ آن را اندازه می گیرید و به همان اندازه که شاخ و برگ آن رشد کرده است، میزان ریشه‌های آن را نیز تخمین بزنید.


کد خبرنگار : 38