تاریخ : 1400,شنبه 09 مرداد16:07
کد خبر : 403304 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

تغییر عنوان رشته علوم آزمایشگاهی جهت دانشجویان بین‌‌المللی

کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی برای دانشجویان بین‌المللی در وزارت بهداشت تغییر عنوان مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی جهت دانشجویان بین‌المللی را مصوب کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی جدیدترین مصوبه جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی برای دانشجویان بین‌المللی را منتشر کرد.

پیرو ابلاغیه شماره ۲۷۱۲/۵۰۰/د تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ مصوبه یازدهمین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی برای دانشجویان بین‌المللی در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ درباره «تغییر عنوان مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی جهت دانشجویان بین‌المللی» ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه: «مطابق مصوبه یازدهمین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی برای دانشجویان بین‌المللی تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ عنوان مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی برای دانشجویان بین‌المللی از «Laboratory Sciences» به «Medical Laboratory Sciences» تغییر می‌یابد.

همچنین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با پیشنهاد دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی درخصوص رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تکنولوژی گردش خون موافقت کرد.

بر اساس پیشنهاد دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی ۲ سال سابقه کار بالینی به شرایط شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تکنولوژی گردش خون اضافه شد که این موضوع در هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.