تاریخ : 1400,یکشنبه 10 مرداد16:16
کد خبر : 403421 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

انتقاد مشاور قالیباف از مسیح مهاجری

مشاور رئیس مجلس به مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی انتقاد کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»

انتقاد مشاور قالیباف از مسیح مهاجری