تاریخ : 1400,سه شنبه 09 شهريور14:51
کد خبر : 406383 - سرویس خبری : یادداشت

موناسادات ذاکر

واکسن کرونا و خدمت نان!

آن کیک های حمایتی ساده لوحانه و این مقابله‌ی مجازی که آزادی انسان را در انتخاب سرنوشتش، محدود می کند، نشان از این حقیقت دردناک دارد که واکسن های کرونا دست کم در غرب دنیا، به نتایج سلامت بخشی نرسیده و...

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» موناسادات ذاکر*// شرکت کریسپی کرم (یک شرکت زنجیره ای آمریکایی در حوزه دونات)، در اقدامی تامل برانگیز، به هر آمریکایی که واکسن کرونا تزریق کند، تا پنجم سپتامبر، هر روز، دو کیک دونات، هدیه می دهد!

به نظر می رسد مردم در این ماجرا مانند کودکانی باشند که می توان با یک شیرینی، برای آنها تصمیم گرفت؛ مردمی که به کرات و به طور ناگهانی، پس از تزریق واکسن کرونا، بر اثر سکته های ناگهانی قلب و وخیم شدن دیابت شان از دنیا رفته اند.

این در حالی است که در همه‌ی شهرهای فرانسه، راهپیمایی هایی علیه تزریق واکسن، صورت گرفته  و دفتر روزنامه دیلی میل انگلستان، توسط مخالفین این واکسن، به طور موقت، تصرف شده است. همچنین نیمی از مردم آمریکا با وجود داشتن واکسن کرونا، حاضر به تزریق نیستند و در تایید این تحلیل، فیس بوک و اینستاگرام، صفحات فعالان ضد واکسن را می بندند.

آن کیک های حمایتی ساده لوحانه و این مقابله‌ی مجازی که آزادی انسان را در انتخاب سرنوشتش، محدود می کند، نشان از این حقیقت دردناک دارد که واکسن های کرونا دست کم در غرب دنیا، به نتایج سلامت بخشی نرسیده و اصلا شاید این هم بخشی از سناریوی تجارت درمانی در سطح جهانی باشد.

تجارتی با وعده ی دارو های جدید و واریزهای مالی بیشتر. در این میان، ایران باید در امر واردات واکسن، بسیار هوشیارانه عمل کند چنانکه ژاپن، اعلام کرد در حدود یک میلیون دز از واکسن های آمریکایی که وارد کرده، ذرات آلوده دیده است.

*دانشجوی دکتری علوم سیاسی


کد خبرنگار : 38